201504011427894748DRYooFnvIsotope 3201504011427900029X2Rn93R1Isotope 2Arbete i dragskap 3201503261427360506UfatJRRLLatest news 170312Hacir 2

UGAB - 1st in LAB

UGAB utvecklar, tillverkar och levererar produkter för produktautomation inom laboratorier, medicinteknik och industri. 

Vi uppfattas som tekniskt ledande inom energieffektiv skyddsventilation och vi erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta program.