201503261427360506UfatJRRL201504011427900029X2Rn93R1Isotope 3Latest news 170312201504011427894748DRYooFnvHacir 2Isotope 2Arbete i dragskap 3

UGAB - 1st in LAB

UGAB utvecklar, tillverkar och levererar produkter för produktautomation inom laboratorier, medicinteknik och industri. 

Vi uppfattas som tekniskt ledande inom energieffektiv skyddsventilation och vi erbjuder marknadens bredaste och mest kompletta program.