Hacir 2Isotope 2201503261427360506UfatJRRLIsotope 3201504011427900029X2Rn93R1Arbete i dragskap 3201504011427894748DRYooFnv

Differenstryckgivare

Differenstrycktransmitter DA03

11491.jpg

Tryckområde: Från 0-40 mbar till 0-25 bar (kontaktugång) Max tryck: 100 bar

Differenstrycktransmitter DE03

11492.jpg

Tryckområde: Från 0-40 mbar till 0-25 bar (analogutgång) Max tryck: 100 bar

Differenstrycktransmitter DE16

de16-77681.png

Tryckområde: Från 0-250 mbar till 0-25 bar (analogutgång) Max tryck: 30 bar

Differenstrycktransmitter DE26

11494.jpg

Tryckområde: Från 0-10 mbar till 0-60 mbar (analogutgång) Max tryck: 200 mbar

Differenstrycktransmitter DE28

11495.jpg

Tryckområde: Från 0-0,6 bar till 0-6 bar (analogutgång) Max tryck: 16 bar

Differenstrycktransmitter DE38

11496.jpg

Tryckområde: Från 0-400 mbar till 0-6 bar (analog/kontakt/visning) Max tryck: 16 bar

Differenstrycktransmitter DE44

de44-77682.png

Tryckområde: Från 0-4 mbar till 0-100 mbar samt 2,5-60 mbar (analog/kontakt/visning Max tryck: 50-500 mbar

Differenstrycktransmitter DE50, DE61

11498.jpg

Tryckområde (DE50): Från 0-1 mbar till 0-600 mbar (analog + kontakt) Max tryck: 3000 mbar Tryckområde (DE61: Från 0-0,25 mbar till 0-4 mbar (...

Differenstryckvakt DS11

11500.jpg

Tryckområde: Från 0-250 mbar till 0-25 bar (kontaktutgång) Max tryck: 30 bar

Differenstryckvakt DS31

11501.jpg

Tryckområde: Från 0-0,6 bar till 0-6 bar (kontaktutgång) Max tryck: 16 bar