Hacir 2201503261427360506UfatJRRL201504011427894748DRYooFnv201504011427900029X2Rn93R1Isotope 3Arbete i dragskap 3Isotope 2

Gränslägesbrytare

SM

11261.jpg

Kompakt gränslägesbrytare med manöverarm i en mängd olika utföranden. Skyddsklass IP65