Hacir 2201503261427360506UfatJRRL201504011427894748DRYooFnvIsotope 2Arbete i dragskap 3201504011427900029X2Rn93R1Isotope 3

Gränslägesbrytare

SM

11261.jpg

Kompakt gränslägesbrytare med manöverarm i en mängd olika utföranden. Skyddsklass IP65