201504011427900029X2Rn93R1Isotope 3201504011427894748DRYooFnvHacir 2Arbete i dragskap 3201503261427360506UfatJRRLIsotope 2

Räkneverk

Räkneverk

11377.jpg

Mekaniska och elektroniska räkneverk.