201504011427900029X2Rn93R1201504011427894748DRYooFnvIsotope 3Hacir 2Arbete i dragskap 3201503261427360506UfatJRRLIsotope 2

Ventiler

Mässingsventil UZ

11380.jpg

Elektromagnetisk sätesventil i mässing.

Plastventil

11381.jpg

Speciellt utvecklad för krävande OEM applikationer.