Isotope 3Arbete i dragskap 3Hacir 2201504011427894748DRYooFnvIsotope 2201503261427360506UfatJRRL201504011427900029X2Rn93R1

Ventiler

Mässingsventil UZ

11380.jpg

Elektromagnetisk sätesventil i mässing.

Plastventil

11381.jpg

Speciellt utvecklad för krävande OEM applikationer.